Tawaduk: Pengertian dan Hikmah serta Contohnya

wawasanpendidikan.com; bagian dari akhlak yang baik selain Husnuzh-zhon adalah tawaduk. kali ini sobat pendidikan akan membahas tentang tawaduk baik Pengertian dan Hikmah serta Contohnya.

Tawaduk: Pengertian dan Hikmah serta Contohnya

A. Pengertian Tawaduk
Tawaduk berarti rendah hati. Orang yang tawaduk adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Dalam pergaulan orang yang memiliki sikap tawaduk disukai oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Kebalikan dari sikap tawaduk adalah takabur, sikap takabur tidak disukai dalam pergaulan. Orang yang takabur selalu ingin dipuji dan dihormati orang lain. Akan tetapi, yang terjadi sebaliknya, orang yang takabur kehilangan rasa simpati pihak lain. 

B. Hikmah perilaku tawaduk 
  • Menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya; akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai naluri setiap manusia ingin dihormati dan menghormati 
  • Mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain 
  • Mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia.
C. Contoh Perilaku-perilaku tawaduk 
  • Menghormati kepada orang yang lebih tua, atu lebih pandai dari dirinya 
  • Sayang kepada yang lebih muda, atau lebih rendah kedudukannya 
  • Menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain 
  • Bersedia mengalah demi kepentingan umum 
  • Santun dalam berbicara kepada siapapun 
  • Tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan atau keberhasilan yang dicapai. 
  • Perilaku tawaduk merupakan salah satu perilaku terpuji, setiap perilaku terpuji

Sumber:

 T. Ibrahim dan darsono. (2009). Membangun Akidah dan Akhlak. Solo : PT Tiga Serangakai

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel